• Novosti pri subvencijah Eko sklada

 • Izobraževanje za izvajalce naložb

  V letu 2019 Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Zaradi poenostavitve postopkov smo v okviru novega javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb pripravili kar nekaj sprememb, ki bi vam jih kot potencialnemu izvajalcu naložb, ki so predmet spodbud, želeli predstaviti.

   

  Vabimo vas, da se udeležite brezplačne predstavitve, ki bo potekala:

  - dne 9. julija 2019, od 15. do 17. ure, v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

  - dne 11. julija 2019, od 15. do 17. ure, v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

  Na posvetu bomo predstavili nov aktualni javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v stavbah, spremembe glede na prejšnje leto in najpogostejše napake pri kandidiranju za nepovratna sredstva.

  Vaša pomoč strankam pri kandidiranju za nepovratna sredstva Eko sklada bo lahko vplivala na vašo konkurenčno prednost pri prodaji vaših storitev in opreme, občanom olajšala postopek pridobitve nepovratnih sredstev, Eko skladu pa omogočila hitrejšo in bolj učinkovito obdelavo prejetih vlog občanov.

  Udeležbo in termin posveta, ki se ga boste udeležili, prosimo predhodno potrdite na e-naslov: izvajalci@ekosklad.si in udeležbo omejite na največ dva predstavnika na podjetje.

  Dodatne brezplačne predstavitve bodo organizirane tudi v jesenskih mesecih. Za točne termine spremljajte našo spletno stran. 

 • Prenovljene spodbude za podjetja in občine

  Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

  Več si preberite v SPOROČILU ZA JAVNOST.

   

  Javni poziv je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=177

 • Prenovljene spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda in skoraj nič-energijske stavbe

  Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo ter za izvedbo energetskega pregleda in za uvedbo sistema upravljanja z energijo, in nadaljuje s spodbudami za gradnjo, nakup ali celovito obnovo skoraj nič-energijskih stavb.

  Več si preberite v SPOROČILU ZA JAVNOST.

   

  Javni poziv za samooskrbo z električno energijo najdete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=175

   

  Javni poziv za energetske preglede je dostopen na: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=174

   

  Javni poziv za skoraj nič-energijske stavbe pa: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=46

   

 • Nov javni poziv in poenostavljen postopek za pridobitev subvencije za občane

  Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.


  Shema prikazuje novi postopek za pridobitev subvencije:

  Več pa si lahko preberete v sporočilu za javnost.

  Javni poziv najdete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=45

 • Rezultati javnega razpisa NVO-SJI18

  Eko sklad, j.s., je zaključil s tretjim razpisom za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Vsebinsko je bil javni razpis podoben predhodnima, pri čemer je tokrat možnost daljših, dvoletnih projektov.

  Namen javnega razpisa je preko informiranja in ozaveščanja prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka. Sredstva bodo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

  Na razpis je prispelo 25 vlog, od katerih jih je bilo 23 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 6 projektov, za sofinanciranje v skupni vrednosti 550.000 EUR, in sicer (projekti so razvrščeni glede na število prejetih točk):

  • Kulturno društvo Prostorož: Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih,
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja – za podnebje,
  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave:Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole-invalidski vozički,
  • Mariborska kolesarska mreža: Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Ozaveščanje, izobraževanje in uvajanje merjenja odtisa CO2 v ekošole kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam,
  • Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green building council Slovenia: Izobraževanje izvajalcev za kakovostnejšo izvedbo energijskih ovojev stavb, zmanjšanje reklamacij in izboljšanje učinka prihranka energije za ogrevanje, zmanjšanja onesnaževanja ter učinkovitejša poraba subvencij.
 • Brošura Ekomanija ob svetovnem dnevu varstva okolja in 25-letnici Eko sklada

  Na Eko skladu, Slovenskem okoljskem skladu, smo ob svetovnem dnevu varstva okolja in 25. obletnici delovanja v sodelovanju z družbo Informa Echo pripravili brošuro Ekomanija, ki je nadaljevanje projekta iz leta 2005. Tokratna izvedba vsebuje prikaz razvoja energetske učinkovitosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih, tako z vidika izvedenih ukrepov kot z vidika finančnih spodbud sklada.

  Eko sklad že več kot četrt stoletja spodbuja naložbe v zeleno prihodnost. Ponujajmo nepovratne finančne spodbude, ugodne kredite in brezplačno svetovanje. V zadnjih letih pa je najbolj poznan po subvencijah za učinkovito rabo energije.

  V zadnjih 10 letih smo s približno 260 mio EUR nepovratnih sredstev sofinancirali skoraj 110.000 naložb v učinkovito rabo energije in dodelili okrog 280 mio EUR kreditov za dobrih 10.000 okoljskih naložb. Učinek vseh teh naložb je zmanjšanje izpustov CO2 za skoraj 320.000 ton in 1.380 GWh prihranjene energije.

  Za izvedbo teh investicij je bilo potrebnih letno okrog 1500 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari približno  2400 »zelenih« delovnih mest.

  Brošuro si lahko ogledate tudi na spletni strani sklada, na tej povezavi.

 • Razširjen nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v stavbe s tremi ali več deli

  Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe v stavbe s tremi ali več deli se bodo po novem poleg večstanovanjskih stavb dodeljevale tudi za stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe z več lastniki.

  Več pa si lahko preberete v sporočilu za javnost.

  Javni poziv lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=44

 • Javni razpis za prosto delovno mesto Svetovalec direktorja Eko sklada v skupnem sektorju

  do 12.06.2019 ob 23:59

   

  Eko sklad je na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javni razpis za delovno mesto Svetovalec direktorja Eko sklada v skupnem sektorju.

  Prednost bodo imeli kandidati s strokovnim izpitom iz splošnega upravnega postopka ter delovnimi izkušnjami na področju upravnega in civilnega prava.

  Zahtevana raven in smer izobrazbe: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., pravne vede

  Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

  Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
  Zahtevane delovne izkušnje: 5 let
  Poskusno delo: 6 mesecev


  Rok za prijavo kandidatov: 12.6.2019
  Prijave sprejemamo na elektronski naslov: ttajmer@ekosklad.si 

 • Prenovljene spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil

   Več o prenovljenih spodbudah si lahko preberete v sporočilu za javnost.

   

  Javni poziv za finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov najdete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=169

  Javni poziv za nakup komunalnih vozila pa na: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=168

 • Prenovljene spodbude za zmanjševanje energetske revščine in e-vozila

  Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Ostajajo visoke spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride.

  Več pa si lahko preberete v sporočilu za javnost

  Javni poziv za spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso najdete na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=167

  Javni poziv za električna vozila in priključne hibride pa na: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=42

   

 • Blok v ljubljani je s pomočjo sredstev Eko sklada postal naj blok 2018

  Mestna občina Ljubljana je že tretjič podelila naziv naj blok. Dobitniki naziva za leto 2018 so stanovalci bloka z naslovom Bilečanska ulica 2 in 5, ki so poudarili, da so dobri medsosedski odnosi ključni za izvajanje ukrepov v bloku. Občina je stanovalce nagradila s plaketo Naj blok 2018 in zastavo Ljubljana ter sadikami vrtnic. Javno podjetje Energetika Ljubljana pa jim bo elektriko za skupne prostore ponudilo po ugodnejši ceni.

             

  Nagrajeni blok oz. bloka sta obnovo toplotne izolacije fasade in strehe izvedla s pomočjo sredstev Eko sklada. Poleg teh obsežnih investicij je bil narejen še nadstrešek, prenovljeno dvigalo in veža. Upravnik bloka je namesto oglasne deske namestil ekran, kjer se vrtijo sporočila in aktualne novice za stanovalce. Urejen je bil tudi prostor za odlaganje smeti ter okolica, zelenica, drevje ter živa meja okoli blokov. Vse to je plod več kot 5 -letnega truda obeh nadzornih odborov, ki se odraža ne samo V nagradi pač pa predvsem V kakovostnejšem bivanju in nižjih stroških ogrevanja.

       

 • Projekt, sofinanciran s strani Eko sklada, prejel nagrado za energetsko učinkovitost časnika Finance

  Častnik Finance je v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" 16. in 17. aprila 2019 v Portorožu organiziral 21. srečanje energetskih managerjev Slovenije - Dnevi energetikov, kjer so bile podeljene tudi nagrade za energetsko učinkovitost v dveh kategorijah "Promocijski projekt URE/OVE" in "Energetsko učinkovit projekt".

  Komisija je med 8 finalistov uvrstila tudi 2 projekta, ki ju je sofinanciral Eko sklad. V kategoriji "Energetsko učinkovit projekt" se je med najboljše 4 projekte uvrstil tudi projekt GEN-I SONCE – Prva skupinska samooskrbna sončna elektrarna na večstanovanjskem objektu, kjer je Eko sklad 20 stanovalcem, ki so pridobili nepovratna sredstva na javnem pozivu občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, sofinanciral 17% njihove investicije. Več o projektu lahko izveste na naslednji povezavi.

  V kategoriji "Promocijski projekt URE/OVE" pa je nagrado za energetsko učinkovitost prejel projekt ALPE ADRIA GREEN – E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol, ki je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpisu za Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) Eko sklada. Več o projektu si  lahko ogledate na njihovi spletni strani.

  Podelitev  nagrad in priznanj je potekala 16.4. v Portorožu.

 • Zaključek projektov nevladnih organizacij, sofinanciranih s strani Eko sklada

  Januarja in februarja 2019 so se uspešno zaključili projekti nevladnih organizacij s področja varstva okolja in podnebnih sprememb.  Sofinancirani so bili preko Javnega razpisa NVO17 in sicer s sredstvi Eko sklada ter Sklada za podnebne spremembe v skupni vrednosti okoli 550.000 EUR. Vabimo vas, da si vsebino in rezultate projektov ogledate na njihovih spletnih straneh:

 • Vlada RS sprejela poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2019

  Vlada Republike Slovenije je dne 9. 4. 2019 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2019, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi.

   

 • S spodbudo Eko sklada postavili prvo napravo za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji

  Na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah so postavili prvo napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo energije sonca na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Investicija je bila sofinancirana tudi  subvencijo Eko sklada. 20 stanovalcev je pridobilo nepovratna sredstva na javnem pozivu občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo (49SUB-SOOB17) v skupni vrednosti 6.110 EUR, ki so pokrila 17% vrednosti investicije. Naložba se bo lastnikom povrnila v 7 letih, nadaljnjih 23 let, kolikor bo sončna elektrarna še obratovala, pa bo proizvedena elektrika zanje brezplačna (Foto: Polona Avanzo).


   

  Proizvodna naprava, ki jo je projektirala Skupina GEN-I, z močjo 36,7 kW bo letno proizvedla 37.000 kWh zelene električne energije. Na letni ravni bo znižala emisije ogljikovega dioksida za 17 ton in omogočila za dobrih 4.500 evrov letnih prihrankov pri stroških za električno energijo. Naprava je projektirana na način, ki omogoča, da veliko večino proizvedene električne energije porabijo stanovalci sami, le manjši del energije pa se vrne v omrežje. Lastniki 36.400 EUR vredne naložbe bodo z lastno proizvodnjo pokrivali večino energetskih potreb v stavbi. Za potrebe skupnih prostorov in toplotne postaje je namenjenih 15 kW modulov, preostalih 22 kW pa za porabo električne energije v 23 stanovanjih.

   

 • Svetovni dan varčevanja z energijo

  Danes obeležujemo svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen osveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom, kar je skladno tudi s poslanstvom Eko sklada.

  Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste se odločili za energetsko obnovo vaše stavbe ali za druge ukrepe v učinkovitejšo rabo energije, ter tako prispevali k našemu skupnemu cilju – ohraniti planet. Tako smo v zadnjih 10 letih s finančnimi spodbudami v investicije občanov dosegli 1.300 GWh prihranka energije in 190.000 ton zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.

  Vse druge pa vabimo, da si na naši spletni strani ogledajo spodbude, ki jih nudi Eko sklad, in se tudi sami odločijo za investicije v varčnejšo rabo energije.

 • Obvestilo občanom glede pridobitve nepovratnih sredstev in o nakazilih

  Obvestilo (pdf)

 • Na Eko skladu nove spodbude za podjetja

  Na Eko skladu bodo od petka, 5. 10. 2018 podjetjem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude bodo v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

  Več v sporočilu za javnost (pdf).

  https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

   

 • Sporočilo za javnost in vabilo na razstavo ob 25-letnici delovanja Eko sklada

  Eko sklad je ob 25-letnici delovanja, ki jo zaznamujemo letos, pripravil razstavo s fotografijami izbranih primerov dobrih praks, izvedenih s pomočjo spodbud Eko sklada. Naložbe so nastale v različnih delih Slovenije in v različnih časovnih obdobjih. Razstava bo na ogled do 4. avgusta 2018 v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Več v sporočilu za javnost (pdf)...

   

 • Vabimo vas, da pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev uporabite znak Eko sklada

  Kaj lahko označim z znakom Eko sklada?

  Znak Eko sklada se lahko uporablja za označevanje izdelkov ali storitev na dokumentih, promocijskem gradivu ali spletnih straneh izključno za tiste izdelke ali storitve, ki ustrezajo pogojem, določenim v javnih pozivih Eko sklada.

  Če imate le del svojih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo pogojem, kot jih določajo predpisi Eko sklada, lahko znak Eko sklada uporabite le na način, ki omogoča jasno razmejevanje, na katere izdelke ali storitve se znak Eko sklada dejansko nanaša.

  Kako lahko pridobim dovoljenje za uporabo znaka?

  Za uporabo znaka Eko sklada zaprosite s posredovanjem pisne prošnje na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. Prošnja mora vsebovati navedbo točno določenih izdelkov ali storitev, za katere želite pridobiti pravico do uporabe znaka Eko sklada.

  Na osnovi prejete pisne prošnje bomo presodili o upravičenosti do uporabe znaka Eko sklada in vam v primeru, da se upravičeni do uporabe znaka Eko sklada, posredovali znak po elektronski pošti. V primeru nepravilne ali zavajajoče uporabe znaka Eko sklada pa bomo zahtevali umik znaka.

  Eko sklad podpira in spodbuja uporabo znaka Eko sklada, vendar ob predhodni odobritvi s strani Eko sklada.