Javnemu sektorju nudimo finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih sredstev za posamične ukrepe obnove javnih stavb, skoraj nič-energijske stavbe družbenega pomena (šole, vrtce, telovadnice, knjižnice itd.), okolju prijazne avtobuse za javni potniški promet ter električna vozila.


Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad