Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe

Znižajte stroške svojih naložb

za prebivalstvo za prebivalstvo

Subvencijo ali ugodni kredit za svojo okoljsko naložbo pridobite kot fizična oseba.

Vstopi
za gospodarstvo za gospodarstvo

Nepovratna sredstva in kredit pridobite kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga.

Vstopi
za javni sektor za javni sektor

Nepovratna sredstva in kredit pridobite kot občina ali druga oseba javnega prava Republike Slovenije.

Vstopi
 

Zmanjševanje energetske revščine

Energetska revščina zaradi draginje energentov, hrane in drugih življenjskih potrebščin postaja vse bolj pereč problem. Marsikdo velik delež svojih dohodkov porabi za plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih energentov, še posebej tisti, ki živijo v energetsko potratnih stavbah in si ne morejo privoščiti investicije v energetsko obnovo stavbe.

Več informacij

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti