Obvestilo o delovanju Eko sklada ter možnost elektronskega vlaganja vlog Spoštovani,

skladno z veljavno zakonodajo od dne 16. 6. 2021 dalje vlaganje vlog (ki vsebujejo tudi prijavne obrazce na poziv ali razpis), ki niso podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ni več mogoče po elektronski poti. Vlogo lahko tako vložite po elektronski poti na e-naslov vloge@ekosklad.si le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno.

Vloge in vse druge dokumente (npr. dopolnitve, ki vsebujejo lastnoročno podpisane obrazce Vloga ali podpisane Izjave, ki so del prijavnih obrazcev) brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, pa je potrebno poslati po pošti ali jih vložiti osebno na vložišču Eko sklada, j.s. v času uradnih ur.

Dopolnitve vlog, kjer originalni lastnoročno podpisani obrazci niso zahtevani (npr. računi, dokazila o plačilu, fotografije ipd.), pa lahko pošljete po e-pošti na e-naslov: vloge@ekosklad.si, brez varnega elektronskega podpisa.

Lep pozdrav,

Eko sklad, j.s.

Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe

Znižajte stroške svojih naložb

za prebivalstvo za prebivalstvo

Subvencijo ali ugodni kredit za svojo okoljsko naložbo pridobite kot fizična oseba.

Vstopi
za gospodarstvo za gospodarstvo

Nepovratna sredstva in kredit pridobite kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga.

Vstopi
za javni sektor za javni sektor

Nepovratna sredstva in kredit pridobite kot občina ali druga oseba javnega prava Republike Slovenije.

Vstopi

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti