• Prenovljene spodbude za zmanjševanje energetske revščine in e-vozila

  Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Ostajajo visoke spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride.

  V petek, 17. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah ter za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja.

  Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom - prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije; za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije.

   

  Novi javni poziv bo, za razliko od prejšnjega, omogočal dodelitev nepovratne spodbude tudi v primeru, če socialno šibek občan - prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva v katerem živi vlagatelj oziroma socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

  Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja prinašata glede na zadnja javna poziva naslednje novosti:

  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

   

  Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila:

  • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji (prej: v EU),
  • registracija vozila s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji ni več omejena glede na to, da mora biti druga (prej: druga registracija vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji),
  • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila (prej: prvi lastnik),
  • vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (prej: vlagatelj mora biti drugi lastnik).

   

  Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

 • Javni razpis za prosto delovno mesto Svetovalec Eko sklada

  do 29.05.2019 ob 16:00

  Eko sklad razpisuje prosto delovno mesto: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA KREDITIRANJE.

  Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo elektro ali strojne smeri in s strokovnim izpitom iz splošnega upravnega postopka, z izkazanim znanjem in izkušnjami s področja varstva okolja in učinkovite rabe oziroma obnovljivih virov energije ter izkušnjami pri presoji in ocenjevanju projektov v javni in/ali državni upravi.


  Zahtevana raven in smer izobrazbe: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

  Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

  Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
  Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev
  Poskusno delo: 3 meseci


  Rok za prijavo kandidatov: 29.5.2019
  Prijave sprejemamo na elektronski naslov: aflorjancic@ekosklad.si

 • Javni razpis za prosto delovno mesto Svetovalec direktorja Eko sklada v sektorju za nepovratna sredstva

  do 24.05.2019 ob 00:00

  Eko sklad je na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javni razpis za delovno mesto Svetovalec direktorja Eko sklada v sektorju za nepovratna sredstva.

  Prednost bodo imeli kandidati s strokovnim izpitom iz splošnega upravnega postopka in z izkušnjami na področju socialne politike, promocije, odnosov z javnostmi in varstva okolja.

  Zahtevana raven in smer izobrazbe: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
  Trajanje zaposlitve: določen čas 60 mesecev
  Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
  Zahtevane delovne izkušnje: 5 let
   
  Rok za prijavo kandidatov: 24. 5. 2019
  Prijave sprejemamo na: aflorjancic@ekosklad.si
 • Blok v ljubljani je s pomočjo sredstev Eko sklada postal naj blok 2018

  Mestna občina Ljubljana je že tretjič podelila naziv naj blok. Dobitniki naziva za leto 2018 so stanovalci bloka z naslovom Bilečanska ulica 2 in 5, ki so poudarili, da so dobri medsosedski odnosi ključni za izvajanje ukrepov v bloku. Občina je stanovalce nagradila s plaketo Naj blok 2018 in zastavo Ljubljana ter sadikami vrtnic. Javno podjetje Energetika Ljubljana pa jim bo elektriko za skupne prostore ponudilo po ugodnejši ceni.

             

  Nagrajeni blok oz. bloka sta obnovo toplotne izolacije fasade in strehe izvedla s pomočjo sredstev Eko sklada. Poleg teh obsežnih investicij je bil narejen še nadstrešek, prenovljeno dvigalo in veža. Upravnik bloka je namesto oglasne deske namestil ekran, kjer se vrtijo sporočila in aktualne novice za stanovalce. Urejen je bil tudi prostor za odlaganje smeti ter okolica, zelenica, drevje ter živa meja okoli blokov. Vse to je plod več kot 5 -letnega truda obeh nadzornih odborov, ki se odraža ne samo V nagradi pač pa predvsem V kakovostnejšem bivanju in nižjih stroških ogrevanja.

       

 • Projekt, sofinanciran s strani Eko sklada, prejel nagrado za energetsko učinkovitost časnika Finance

  Častnik Finance je v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" 16. in 17. aprila 2019 v Portorožu organiziral 21. srečanje energetskih managerjev Slovenije - Dnevi energetikov, kjer so bile podeljene tudi nagrade za energetsko učinkovitost v dveh kategorijah "Promocijski projekt URE/OVE" in "Energetsko učinkovit projekt".

  Komisija je med 8 finalistov uvrstila tudi 2 projekta, ki ju je sofinanciral Eko sklad. V kategoriji "Energetsko učinkovit projekt" se je med najboljše 4 projekte uvrstil tudi projekt GEN-I SONCE – Prva skupinska samooskrbna sončna elektrarna na večstanovanjskem objektu, kjer je Eko sklad 20 stanovalcem, ki so pridobili nepovratna sredstva na javnem pozivu občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, sofinanciral 17% njihove investicije. Več o projektu lahko izveste na naslednji povezavi.

  V kategoriji "Promocijski projekt URE/OVE" pa je nagrado za energetsko učinkovitost prejel projekt ALPE ADRIA GREEN – E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol, ki je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpisu za Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) Eko sklada. Več o projektu si  lahko ogledate na njihovi spletni strani.

  Podelitev  nagrad in priznanj je potekala 16.4. v Portorožu.

 • Zaključek projektov nevladnih organizacij, sofinanciranih s strani Eko sklada

  Januarja in februarja 2019 so se uspešno zaključili projekti nevladnih organizacij s področja varstva okolja in podnebnih sprememb.  Sofinancirani so bili preko Javnega razpisa NVO17 in sicer s sredstvi Eko sklada ter Sklada za podnebne spremembe v skupni vrednosti okoli 550.000 EUR. Vabimo vas, da si vsebino in rezultate projektov ogledate na njihovih spletnih straneh:

 • Vlada RS sprejela poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2019

  Vlada Republike Slovenije je dne 9. 4. 2019 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2019, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi.

   

 • S spodbudo Eko sklada postavili prvo napravo za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji

  Na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah so postavili prvo napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo energije sonca na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Investicija je bila sofinancirana tudi  subvencijo Eko sklada. 20 stanovalcev je pridobilo nepovratna sredstva na javnem pozivu občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo (49SUB-SOOB17) v skupni vrednosti 6.110 EUR, ki so pokrila 17% vrednosti investicije. Naložba se bo lastnikom povrnila v 7 letih, nadaljnjih 23 let, kolikor bo sončna elektrarna še obratovala, pa bo proizvedena elektrika zanje brezplačna (Foto: Polona Avanzo).


   

  Proizvodna naprava, ki jo je projektirala Skupina GEN-I, z močjo 36,7 kW bo letno proizvedla 37.000 kWh zelene električne energije. Na letni ravni bo znižala emisije ogljikovega dioksida za 17 ton in omogočila za dobrih 4.500 evrov letnih prihrankov pri stroških za električno energijo. Naprava je projektirana na način, ki omogoča, da veliko večino proizvedene električne energije porabijo stanovalci sami, le manjši del energije pa se vrne v omrežje. Lastniki 36.400 EUR vredne naložbe bodo z lastno proizvodnjo pokrivali večino energetskih potreb v stavbi. Za potrebe skupnih prostorov in toplotne postaje je namenjenih 15 kW modulov, preostalih 22 kW pa za porabo električne energije v 23 stanovanjih.

   

 • Svetovni dan varčevanja z energijo

  Danes obeležujemo svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen osveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom, kar je skladno tudi s poslanstvom Eko sklada.

  Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste se odločili za energetsko obnovo vaše stavbe ali za druge ukrepe v učinkovitejšo rabo energije, ter tako prispevali k našemu skupnemu cilju – ohraniti planet. Tako smo v zadnjih 10 letih s finančnimi spodbudami v investicije občanov dosegli 1.300 GWh prihranka energije in 190.000 ton zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.

  Vse druge pa vabimo, da si na naši spletni strani ogledajo spodbude, ki jih nudi Eko sklad, in se tudi sami odločijo za investicije v varčnejšo rabo energije.

 • Obvestilo občanom glede pridobitve nepovratnih sredstev in o nakazilih

  Obvestilo (pdf)

 • Na Eko skladu nove spodbude za podjetja

  Na Eko skladu bodo od petka, 5. 10. 2018 podjetjem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude bodo v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

  Več v sporočilu za javnost (pdf).

  https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

   

 • Sporočilo za javnost in vabilo na razstavo ob 25-letnici delovanja Eko sklada

  Eko sklad je ob 25-letnici delovanja, ki jo zaznamujemo letos, pripravil razstavo s fotografijami izbranih primerov dobrih praks, izvedenih s pomočjo spodbud Eko sklada. Naložbe so nastale v različnih delih Slovenije in v različnih časovnih obdobjih. Razstava bo na ogled do 4. avgusta 2018 v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Več v sporočilu za javnost (pdf)...

   

 • Vabimo vas, da pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev uporabite znak Eko sklada

  Kaj lahko označim z znakom Eko sklada?

  Znak Eko sklada se lahko uporablja za označevanje izdelkov ali storitev na dokumentih, promocijskem gradivu ali spletnih straneh izključno za tiste izdelke ali storitve, ki ustrezajo pogojem, določenim v javnih pozivih Eko sklada.

  Če imate le del svojih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo pogojem, kot jih določajo predpisi Eko sklada, lahko znak Eko sklada uporabite le na način, ki omogoča jasno razmejevanje, na katere izdelke ali storitve se znak Eko sklada dejansko nanaša.

  Kako lahko pridobim dovoljenje za uporabo znaka?

  Za uporabo znaka Eko sklada zaprosite s posredovanjem pisne prošnje na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. Prošnja mora vsebovati navedbo točno določenih izdelkov ali storitev, za katere želite pridobiti pravico do uporabe znaka Eko sklada.

  Na osnovi prejete pisne prošnje bomo presodili o upravičenosti do uporabe znaka Eko sklada in vam v primeru, da se upravičeni do uporabe znaka Eko sklada, posredovali znak po elektronski pošti. V primeru nepravilne ali zavajajoče uporabe znaka Eko sklada pa bomo zahtevali umik znaka.

  Eko sklad podpira in spodbuja uporabo znaka Eko sklada, vendar ob predhodni odobritvi s strani Eko sklada.