• Obvestilo občanom glede pridobitve nepovratnih sredstev in o nakazilih

  Obvestilo (pdf)

 • Razglasitev nagrajencev Kreativnega natečaja za vrtce ob Dnevu Zemlje 2018

  Zaključen je kreativni natečaj za vrtce ob Dnevu Zemlje 2018, pri katerem je sodeloval tudi Eko sklad. Več...

 • Specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto

  Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2017, in sicer 159,20 EUR/MWh.

 • Prihranki v letu 2017 doseženi s pomočjo nasvetov mreže ENSVET

  S pomočjo mreže ENSVET smo v letu 2017 prihranili 13,6 GWh in zmanjšali emisije CO2 za 3.560 ton.

 • 22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje

  Prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična; boj proti podnebnim spremembam; učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije; trajnostna mobilnost in trajnostni razvoj so izzivi današnjega časa. Eko sklad poleg nepovratnih finančnih spodbud in kreditov družbo ozavešča in izobražuje o ključnih izzivih tudi s pomočjo nevladnih organizacij. Letos bo sofinanciranih 10 projektov na različnih področjih, kot so: širjenje koncepta skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, zmanjšanje onesnaženosti zraka z uporabo alternativnih virov prevoza, širjenje družboslovnega znanja o okoljskih problemih, lastno kompostiranje organskih odpadkov in zmanjševanje količine zavržene hrane, ozaveščanje in ohranjanje mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, prenova stanovanjske stavbne dediščine, energetski pregledi planinskih koč, ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladine o povezanosti okoljskih tem ter izdelava polnilnih postaj za električna vozila.

   

  Svetovni dan Zemlje je priložnost, da se zavedamo pomena odgovornega ravnanja in varovanja našega okolja. Vsak posameznik z navadami in načinom življenja prispeva k boljšemu planetu, kar nam omogoča, da skupaj ustvarjamo trajnostno družbo.

   

 • Strokovno izpopolnjevanje - ENERGETSKA PRENOVA STAVB


  Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce
  ENERGETSKA PRENOVA STAVB.

  13. april 2018 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

  Več v priloženem vabilu (pdf)

 • Rezultati javnega razpisa NVO17

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je v tem tednu izdal odločbe za vloge, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

  Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb je bil namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih prehoda v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična; blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov; informiranja glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam; prilagajanja podnebnim spremembam; učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Polovica sredstev bo dodeljenih iz sredstev Eko sklada, polovica pa iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

  Na razpis je prispelo 28 vlog, od katerih jih je bilo 24 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 10 projektov, za sofinanciranje v skupni vrednosti okoli 553.000 EUR, in sicer:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Vključitev novega tematskega sklopa podnebne spremembe v program Ekošola za ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah,
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018,
  • Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica: Pomen ohranjenih mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete,
  • Inštitut za trajnostni razvoj: Kompostiranje je več kot recikliranje – Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov,
  • Kulturno društvo Prostorož: Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine – priprava izvedbenega načrta prenove idrijske rudarske hiše,
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja,
  • Planinska zveza Slovenije: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov,
  • Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj: Trajnostna pot – z gibanjem in druženjem do čistejšega zraka, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.
 • Eko sklad na pomladnih sejmih

  Vabljeni na spomladanske sejme Eko sklada, kjer vam bodo naši svetovalci mreže ENSVET na voljo za brezplačno energetsko svetovanje za občane in pomoč pri pridobitvi sredstev Eko sklada. 

  Najdete nas na sejmih:

  - Gregorjev sejem v Novem mestu (9. do 11. marca);

  - DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (od 13. do 18. marca);

  - Spomladanski sejem v Komendi (od 23. do 25. marca);

  - sejem MEGRA v Gornji Radgoni (od 4. do 7. aprila);

  - sejem Celje Tech Expo (od 17. do 21. aprila);

  - sejem Medical v Gornji Radgoni ( od 17. do 19. aprila).

  Vabljeni! 

 • Z največ znanja o okoljskih temah se ponašajo dijaki iz Ljubljane, Slovenj Gradca in Celja

  V Biotehniškem Centru Naklo je 3. februarja 2018 potekalo državno tekmovanje v ekoznanju, na katerem so se pomerili srednješolci iz vse Slovenije. Sodelovalo so 204 dijaki iz 40 srednjih šol, ki so vključeni v mednarodni program Ekošola in ostale srednje šole, ki so se prijavile na tekmovanje. V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagal dijak Jan Cerar iz ŠC Ljubljane - Srednje lesarske šole, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehničnega izobraževanja je zmagal dijak Aleksandar  Đuričić iz ŠC Slovenj Gradec, Srednje zdravstvene šole, ter s strokovne in splošne gimnazije dijak Vladimir Smrkolj  iz I. Gimnazije Celje.

  V okviru državnega tekmovanja so udeleženci poslušali tudi predavanje strokovnjaka mag. Ivana Kende, svetovalca ENSVET, ki je vsebine URE in OVE ter TM predstavil na praktičen in zelo zanimiv način. Udeležencem je bila predstavljena tudi možnost sodelovanja šol z mrežo ENSVET in njenimi energetskimi svetovalci ter različne finančne spodbude okoljskih naložb, ki jih ponuja Eko sklad. 

  Več...

   

 • Vabljeni k ogledu oddaje Halo TV o energetski sanaciji stavb

  Oglejte si posnetek oddaje Halo TV, kjer na vprašanja o energetski sanaciji stavb odgovarjal naš energetski svetovalec mreže ENSVET, mag. Ivan Kenda. Več informacij o tem, kako lahko pridobite individualni brezplačni nasvet naših energetskih svetovalcev, pa lahko najdete tukaj.

 • Eko sklad je član sistema SISBON

  Eko sklad je član sistema SISBON. Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon.

 • Vabimo vas, da pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev uporabite znak Eko sklada

  Kaj lahko označim z znakom Eko sklada?

  Znak Eko sklada se lahko uporablja za označevanje izdelkov ali storitev na dokumentih, promocijskem gradivu ali spletnih straneh izključno za tiste izdelke ali storitve, ki ustrezajo pogojem, določenim v javnih pozivih Eko sklada.

  Če imate le del svojih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo pogojem, kot jih določajo predpisi Eko sklada, lahko znak Eko sklada uporabite le na način, ki omogoča jasno razmejevanje, na katere izdelke ali storitve se znak Eko sklada dejansko nanaša.

  Kako lahko pridobim dovoljenje za uporabo znaka?

  Za uporabo znaka Eko sklada zaprosite s posredovanjem pisne prošnje na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. Prošnja mora vsebovati navedbo točno določenih izdelkov ali storitev, za katere želite pridobiti pravico do uporabe znaka Eko sklada.

  Na osnovi prejete pisne prošnje bomo presodili o upravičenosti do uporabe znaka Eko sklada in vam v primeru, da se upravičeni do uporabe znaka Eko sklada, posredovali znak po elektronski pošti. V primeru nepravilne ali zavajajoče uporabe znaka Eko sklada pa bomo zahtevali umik znaka.

  Eko sklad podpira in spodbuja uporabo znaka Eko sklada, vendar ob predhodni odobritvi s strani Eko sklada.

   

 • Eko sklad vabi k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v letu 2018

  Eko sklad vabi k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v okviru komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti na področju varstva okolja, ki se bodo izvajale v letu 2018. Več informacij...

 • Preverite nasvete za varčevanje z energijo!

  Več...

 • Za javni sektor na Eko skladu še ugodnejša posojila in nepovratna sredstva za komunalna vozila ter posamične ukrepe obnove starejših stavb

  Od petka, 22. 12. 2017, bodo na Eko skladu občinam na voljo še ugodnejša posojila za okoljske naložbe, celotnemu javnemu sektorju nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb v njihovi lasti, občinam na območjih, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka, pa tudi nepovratna sredstva za zamenjavo zastarelih komunalnih vozil.

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Razpis Eko sklada za nevladne organizacije

  V petek, 15. 12. 2017, je Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih:
  1.ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  2.informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  3.informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  4.ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  5.učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  6.trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
  7.trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

  Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemamo do konca decembra na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si. Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene predvidoma 5. januarja 2018.

 • Nove spodbude Eko sklada za socialno šibke občane, ki menjajo stare kurilne naprave na degradiranih območjih, in občinam za električne polnilnice

  Od petka bodo na voljo nove spodbude Eko sklada socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva na degradiranih območjih z novimi, okolju prijaznejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, poleg tega pa tudi spodbude občinam z deležem ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih za električne polnilnice.

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Po brezplačen nasvet energetskega svetovalca na sejem Dom+

  Od srede, 8. novembra, do nedelje, 12. novembra, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem Dom+ in Ambient, na katerem bodo z brezplačnimi strokovnimi nasveti prisotni energetski svetovalci mreže ENSVET, ki jo vodi in financira Eko sklad. Med sejmom se lahko udeležite tudi njihovih strokovnih predavanj ali izkoristite možnost brezplačne priprave vloge za Eko sklad. Več na http://www.sejemdom.plus/. Vabljeni!

   

 • Eko sklad z novimi spodbudami za naložbe v energijsko učinkovite stavbe družbenega pomena in avtobuse za javni potniški promet

  V petek, 20. 10. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nov poziv za dodelitev nepovratnih sredstev občinam in ministrstvom za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzejev in knjižnic. Prav tako bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva občinam za okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Nove spodbude Eko sklada za naložbe v stavbah in električna vozila

   

  V petek, 13. 10. 2017, bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah in vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav na lesno biomaso s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga bistvena novost pa so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Občani bodo namreč vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Energetski svetovalci mreže ENSVET na jesenskih sejmih

   

  Jesen je bogata s sejemskim dogajanjem. Energetski svetovalci mreže ENSVET bodo nudili svoje brezplačne neodvisne nasvete o ukrepih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah na Jesenskem sejmu v Komendi, sejmu Narava in zdravje in sejmu DOM+ na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pomagajo vam lahko tudi pri izpolnjevanju vlog za pridobitev subvencij in kreditov Eko sklada.

  Na sejmu v Komendi najdete svetovalce od 6. do 8. oktobra v šotoru 5. Na sejmu Narava in zdravje v Ljubljani so svetovalci prisotni od 12. do 15. oktobra v stekleni dvorani C. Vabljeni!

 • ZPS je objavila rezultate letošnjega testa lesnih peletov na slovenskem trgu

  Zveza potrošnikov Slovenije je minuli teden na novinarski konferenci objavil rezultate letošnjega testa lesnih peletov. Projekt je v letošnjem letu v okviru financiranja izobraževalnih in komunikacijskih projektov podprl Eko sklad.

  Več o rezultatih testa si lahko preberete na spletni strani ZPS, kjer je na voljo tudi nova tematska brošura Varčno in udobno ogrevanje s peleti.

   

 • Še ugodnejši krediti Eko sklada za okoljske naložbe


  V petek, 18. 8. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe, ki jih bo po novem za določene ukrepe mogoče odplačati v daljšem času, to je do 20 let. Več ...

 • Sodelovanje v spletni raziskavi o zadovoljstvu storitev mreže ENSVET


  Sodelujete lahko vsi, ki ste se pred časom obrnili na svetovalne pisarne mreže ENSVET pod okriljem Eko sklada in prejeli brezplačno energetsko svetovanje našega svetovalca. Z namenom izboljšati našo storitev svetovanja vas prosimo, če si vzamete nekaj minut in izpolnite anonimno anketo.

  Cenimo vaše mnenje in se vam za vaš čas zahvaljujemo.

 • Na voljo nova nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb ter dodatna nepovratna in kreditna sredstva za občane

  V petek bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nov javni poziv 48SUB-SKOB17, katerega predmet bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (37SUB-OB16) ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe (55OB16).

  Sporočilo za javnost (pdf)

 • Eko sklad bo jutri objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda


  V petek, dne 21. 4. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda.

  (Sporočilo za javnost, pdf)

 • Na Eko skladu odslej na voljo nepovratna sredstva občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva ...


  V petek, dne 14. 4. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

  (Sporočilo za javnost, pdf)

 • Eko sklad ima svojo Facebook stran

  Danes smo na Facebooku objavili novo stran Eko sklada, s katero se želimo še bolj približati vsem, ki načrtujejo, izvajajo ali se zanimajo za okoljske naložbe in varstvo okolja. Vabimo vas, da obiščete našo stran in sledite našim objavam na naslovu https://www.facebook.com/Ekosklad.j.s/.