Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

J A V N I    P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:

A) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode,

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,

C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,

E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,

F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G) Nakup okolju prijaznih vozil,

H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J) Učinkovita raba vodnih virov,

K) Oskrba s pitno vodo.

Več ...