Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kur. naprav na trdna goriva z novimi kur. napravami na lesno biomaso v st. stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka