Priklop na javno kanalizacijsko omrežje

Splošno

Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje