Hišni kompostnik

Splošno

Nakup individualnega oz. hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva