Mikro sončne elektrarne

Splošno

Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo z nazivno električno močjo največ 11 kVA, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije
Trenutno na voljo za ta namen

Nepov. spod. 49SUB-SOOB17

JAVNI POZIV 49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.

Višina nepovratne finančne spodbude: do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Priznani stroški naložbe:

  • nakup naprave za samooskrbo z električno energijo;
  • montaža naprave za samooskrbo z električno energijo;
  • pripadajoče električne inštalacije in oprema.

 

Razpisna dokumentacija


Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS