Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja kredita

  1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
  2. Oddaja vloge na Eko sklad.
  3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
  4. Prejem odločbe o sofinanciranju.
  5. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe.
  6. Postopek se nadaljuje na banki Intesa Sanpaolo.
  7. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije po fazah črpanja.
  8. Nakazilo kredita.


VSE AKTUALNE SPODBUDE ZA JAVNI SEKTOR