Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Splošno

Predmet javnega poziva so krediti in nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije. Namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega ...
Trenutno na voljo za ta namen
  • Kredit 61ONS17 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l. RS

Kredit 61ONS17

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo tobčine na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport.Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l. RS