Nakup novih vozil za prevoz potnikov na električni ali plinski pogon

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva 70SUB-PP19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na njeno ime, in sicer za

  • nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2,
  • nakup novega vozila na vodik, brez emisij CO2.


Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS