• Prenovljene spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil

  V petek, 24. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil.

  Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov se bodo po novem dodeljevale na območju celotne Slovenije; ne le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kot doslej. Po novem bodo spodbude namenjene le za nakup novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik; ne več za avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.

  Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.

  Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za komunalna vozila pa po novem vključuje še spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin.

 • Izvajanje nadzora polnilne infrastrukture

  Eko sklad je v lanskem letu v sodelovanju z Društvom e-Mobilnost Slovenija (DeMS) in energetskimi svetovalci mreže ENSVET opravil nadzor delovanja polnilne infrastrukture, ki je bila sofinancirana v okviru javnih pozivov 44SUB-EVPOL16 in 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

  V okviru nadzora je Eko sklad preveril delovanje 97 polnilnih postaj v 68 občinah. Občine z nedelujočo ali pomanjkljivo označeno polnilno infrastrukturo so bile o ogledu obveščene in pozvane k odpravi nepravilnosti.

  Večina občin je nepravilnosti odpravila in Eko skladu predložila dokazila o delovanju in ustrezni označitvi polnilne infrastrukture. Dvema občinama,  ki pa nepravilnosti nista odpravili,  je bila odvzeta pravica do spodbude.

  Z nadzorom Eko sklad zagotavlja upravičeno in namensko porabo javnih sredstev.