Spoštovana obiskovalka, obiskovalec spletnih strani Eko sklada

Okolje, v katerem živimo, so nam zaupali v upravljanje naši vnuki, ki bodo morali nositi posledice našega ravnanja s planetom, ki nam nudi gostoljubje. Te resnice se vedno bolj zavedamo, ko opazujemo naravo in se zavedamo posledic vplivov človeka na zapletene procese, ki se v njej dogajajo. Za odpravo novih škodljivih posegov v okolje in zmanjšanje že povzročene škode bo potrebno še veliko narediti.

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. Dosedanje izkušnje in primere dobre prakse želimo še nadgraditi z novimi dognanji in ukrepi, ki izboljšujejo stanje okolja. Prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, trajna mobilnost in ozaveščanje javnosti predstavljajo izziv zaposlenim. Vsaka uspešno izpeljana zgodba izkazuje našo odgovornost do varovanja okolja, prinaša ugodne finančne posledice, kot tudi izboljšano kakovost bivanja za vse nas.

Vabim vas, da pogledate našo spletno stran, morda boste na njej našli pomoč pri rešitvi svoje naložbe, ki ima tudi okoljsko komponento!