Informacije

Novice (za medije in ostalo zainteresirano javnost)

Informacije javnega značaja

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14).

Uradna oseba:Tjaša Tajmer
Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Telefonska številka: +386 1 241 48 20
Elektronski naslov: ijz@ekosklad.si