Knjižica Ekomanija

Na Eko skladu, Slovenskem okoljskem skladu, smo ob svetovnem dnevu varstva okolja in 25. obletnici delovanja v sodelovanju z družbo Informa Echo pripravili knižico Ekomanija, ki je nadaljevanje projekta iz leta 2005. Tokratna izvedba vsebuje prikaz razvoja energetske učinkovitosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih, tako z vidika izvedenih ukrepov kot z vidika finančnih spodbud sklada.

V zadnjih 10 letih smo s približno 260 mio EUR nepovratnih sredstev sofinancirali skoraj 110.000 naložb v učinkovito rabo energije in dodelili okrog 280 mio EUR kreditov za dobrih 10.000 okoljskih naložb. Učinek vseh teh naložb je zmanjšanje izpustov CO2 za skoraj 320.000 ton in 1.380 GWh prihranjene energije.

 Za izvedbo teh investicij je bilo potrebnih letno okrog 1500 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari približno  2400 »zelenih« delovnih mest.

Knjižico si lahko ogledate tukaj.


 

Fotografska razstava 

Prav tako je Eko sklad ob 25-letnici delovanja, ki jo je zaznamoval v letu 2018, pripravil razstavo s fotografijami izbranih primerov dobrih praks, izvedenih s pomočjo spodbud Eko sklada. Naložbe so nastale v različnih delih Slovenije in v različnih časovnih obdobjih. Razstava bo na ogled do 4. avgusta 2018 v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Več informacij...