Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO)

Splošno

Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO).
Trenutno na voljo za ta namen
  • Javni razpis NVO17 Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. januarja 2018 do 12.00 ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018. Nepravočasne

Javni razpis NVO17

JAVNI RAZPIS NVO17
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih:
1.ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2.informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3.informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4.ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5.učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6.trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7.trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

 

Razpisna dokumentacija in odgovori na pogosta vprašanja


Zaključek tega razpisa Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. januarja 2018 do 12.00 ure, oziroma morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018. Nepravočasne