Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO)

Splošno

Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada.
Trenutno na voljo za ta namen

Javni razpis 46NVO16

JAVNI RAZPIS 46NVO16
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:

učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
trajnostna mobilnost;
izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka;
trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Odgovori na pogosta vprašanja


Zaključek tega razpisa 23.12.2016 ob 12:00 (pred približno 8 meseci)