Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO)

Splošno

Sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO).

Zadnje spremembe

Rezultati javnega razpisa 46NVO16

 • Zaključek projektov nevladnih organizacij, sofinanciranih s strani Eko sklada

  12.04.2019

  Januarja in februarja 2019 so se uspešno zaključili projekti nevladnih organizacij s področja varstva okolja in podnebnih sprememb.  Sofinancirani so bili preko Javnega razpisa NVO17 in sicer s sredstvi Eko sklada ter Sklada za podnebne spremembe v skupni vrednosti okoli 550.000 EUR. Vabimo vas, da si vsebino in rezultate projektov ogledate na njihovih spletnih straneh:

 • Rezultati javnega razpisa NVO17

  17.04.2018

  Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb je bil namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih prehoda v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična; blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov; informiranja glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam; prilagajanja podnebnim spremembam; učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Polovica sredstev bo dodeljenih iz sredstev Eko sklada, polovica pa iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

  Na razpis je prispelo 28 vlog, od katerih jih je bilo 24 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 10 projektov, za sofinanciranje v skupni vrednosti okoli 553.000 EUR, in sicer:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Vključitev novega tematskega sklopa podnebne spremembe v program Ekošola za ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah,
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018,
  • Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica: Pomen ohranjenih mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete,
  • Inštitut za trajnostni razvoj: Kompostiranje je več kot recikliranje – Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov,
  • Kulturno društvo Prostorož: Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine – priprava izvedbenega načrta prenove idrijske rudarske hiše,
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja,
  • Planinska zveza Slovenije: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov,
  • Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj: Trajnostna pot – z gibanjem in druženjem do čistejšega zraka, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.
 • Rezultati javnega razpisa 46NVO16

  31.12.2017

  Eko sklad je novembra 2016 objavil Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja, ki je bil namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti s PM10 delci, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Na razpis je prispelo 21 vlog, od katerih jih je bilo 15 uvrščenih v ocenjevanje. V skupni vrednosti skoraj 200.000 EUR je bilo sofinanciranih 5 projektov naslednjih organizacij, ki so bili izvedeni med februarjem in novembrom 2017:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: Od bencina k elektriki – predelava avta – pilotni projekt za mladino,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Energetska pismenost – vzpostavitev spletne platforme za ozaveščanje, izobraževanje in promocijo URE in OVE,
  • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije: Spodbujanje trajnostnih prihodov pri obiskovanju naravnih območij v Sloveniji,
  • Planinska zveza Slovenije: Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.