Dogodki in druge komunikacijske in izobraževalne aktivnosti

Splošno

Zbiranje predlogov za izvedbo dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci načrtujejo na prioritetnih vsebinskih področjih Eko sklada.
Trenutno na voljo za ta namen

Povabilo k oddaji predlogov 2017

POVABILO IZVAJALCEM
k oddaji predlogov komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti v letu 2017

Namen povabila je zbiranje predlogov za izvedbo dogodkov ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih izvajalci v letu 2017 načrtujejo na naslednjih prioritetnih vsebinskih področjih Eko sklada:

učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
trajnostna mobilnost;
izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka;
trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Odgovori na pogosta vprašanja


Zaključek tega razpisa 30.06.2017 ob 23:59 (pred približno 2 mesecema)