JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Objavljeno 20.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava Uradni list RS, št. 131/21

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.  

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

PDF dokument

PDF dokument Javni razpis

Odpri Prenesi 282kb
PDF dokument

PDF dokument Priloga Tehnični pogoji

Odpri Prenesi 269kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Vloga pdf

Odpri Prenesi 600kb
Word dokument

Word dokument Obrazec Vloga word

Prenesi 173kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Seznam lastnikov

Prenesi 73kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Finančni podatki o naložbi

Prenesi 133kb
PDF dokument

PDF dokument Vzorec Kreditne pogodbe

Odpri Prenesi 305kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki za izračune PHPP

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument Označba vloge

Odpri Prenesi 112kb
Word dokument

Word dokument Seznam-odgovorov-na-najpogostejša-vprašanja---FAQ.docx

Prenesi 122kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti