Mikro sončne elektrarne

Vse spodbude za vašo naložbo:

71SUB-SO19

Subvencija

Subvencija za
Skupinske naložbe

Omejitev
80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Višina subvencije
180,00 EUR za 1 kVA

Pogoj za oddajo vloge
nova naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge

71SUB-SO19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Omejitev višine spodbude
Do največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Višina subvencije
180,00 EUR za 1 kVA

Pogoj za oddajo vloge
Pred pričetkom del