Mikro sončne elektrarne

Vse spodbude za vašo naložbo:

93SUB-SO21

Subvencija

Subvencija za
naložbe individualne in skupnostne samooskrbe

Višina spodbude
180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest

Rok za oddajo vloge
pred zaključkom naložbe, obratovanje naprave po oddaji vloge