Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Objava:

Uradni list RS št. 72/17


Status: Zaključen
Obvestilo: /

Odgovori na najpogostejša vprašanja (zadnja sprememba 18. 1. 2018)

Rezultati

Na razpis je prispelo 28 vlog, od katerih jih je bilo 24 uvrščenih v ocenjevanje. Izbranih je bilo 10 projektov,  za sofinanciranje v skupni vrednosti okoli 553.000 EUR, in sicer:

  • Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave: E-POL – Razvoj in izdelava pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol,
  • Društvo DOVES – FEE Slovenia, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji: Vključitev novega tematskega sklopa podnebne spremembe v program Ekošola za ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o podnebnih spremembah,
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj: Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018,
  • Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica: Pomen ohranjenih mejic in mokrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete,
  • Inštitut za trajnostni razvoj: Kompostiranje je več kot recikliranje – Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov,
  • Kulturno društvo Prostorož: Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine – priprava izvedbenega načrta prenove idrijske rudarske hiše,
  • Pravno-informacijski center nevladnih organizacij: Zagovorniki okolja,
  • Planinska zveza Slovenije: Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov,
  • Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj: Trajnostna pot – z gibanjem in druženjem do čistejšega zraka, in
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.