Javno naročilo za storitve vodenja kreditov

Objava:

Portal javnih naročil, št. objave JN001842/2018-W01


Status: Zaključen
Obvestilo:

Predmet javnega naročila: Storitve vodenja kreditov za kredite, odobrene na javnih pozivih za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, objavljenih v letih 2018-2021

Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti