Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Objava:

Ur. l. RS, št. 32/19


Status: Odprt
Obvestilo:

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morajo občani vlogo oddati po nakupu vozila skupaj z računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in prometnim dovoljenjem. Za več informacij pa si lahko preberete odgovore na pogosta vprašanja.

Odgovori na pogosta vprašanja (zadnja sprememba 30. 5. 2019).

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja prinašata glede na zadnja javna poziva naslednje novosti:

  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

 

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila:

  • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji (prej: v EU),
  • registracija vozila s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji ni več omejena glede na to, da mora biti druga (prej: druga registracija vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji),
  • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila (prej: prvi lastnik),

vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (prej: vlagatelj mora biti drugi lastnik).