Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Objava:

Uradni list RS št. 36/2019.


Status: Odprt
Obvestilo:

Nepovratna sredstva za izvedbo energetskih pregledov so namenjena malim in srednjim, z novim javnim pozivom pa tudi velikim podjetjem, ki jih niso dolžna opraviti po Energetskem zakonu. Glede na prejšnji javni poziv se dodaja nov ukrep in sicer uvedba sistema upravljanja z energijo ter pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % stroškov izvedbe energetskega pregleda oziroma uvajanja sistema za upravljanje z energijo.