Javi poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Objava:

Uradni list RS št. 39/19


Status: Odprt
Obvestilo:

Eko sklad tako nadaljuje s kombiniranimi finančnimi spodbudami za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za pravne osebe, ki so v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 % vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0 % obrestno mero.

Po novem bodo poleg podjetij, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, do spodbud upravičena tudi društva in vse druge pravne osebe vpisane v poslovni register (npr. tudi verske skupnosti). Bistvena sprememba je tudi ta, da ni več potrebna investicijska dokumentacija, kar bo poenostavilo pripravo vloge. Po novem je do spodbude upravičena tudi naložba v plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje, vendar le na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.