Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom ...

Objava:

Uradni list RS: 107/15, 15/16, 63/16 in 66/17


Status: Zaključen
Obvestilo: