Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

Objava:

Uradni list RS št. 28/16 ,18/17, 56/17 
Status: Zaključen
Obvestilo: