Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Objava:

Uradni list RS št. 63/16 in 50/17.


Status: Zaključen
Obvestilo: