JAVNI POZIV 43SUB-MORS16 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije

Objava:

Uradni list RS št. 63/16 in 58/17


Status: Zaključen
Obvestilo: