Izobraževanje za izvajalce naložb V letu 2019 Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom. Zaradi poenostavitve postopkov smo v okviru novega javnega poziva 74SUB-OB19 pripravili kar nekaj sprememb, ki bi vam jih kot potencialnemu izvajalcu naložb, želeli predstaviti.

Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja kredita

  1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
  2. Oddaja vloge na Eko sklad.
  3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
  4. Prejem odločbe o sofinanciranju.
  5. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe.
  6. Postopek se nadaljuje na banki Intesa Sanpaolo.
  7. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije po fazah črpanja.
  8. Nakazilo kredita.