Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja kredita

  1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
  2. Oddaja vloge na Eko sklad.
  3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
  4. Prejem odločbe o sofinanciranju.
  5. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe.
  6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije po fazah črpanja.
  7. Nakazilo kredita.


VSI ODPRTI JAVNI POZIVI ZA GOSPODARSTVO