Izobraževanje za izvajalce naložb V letu 2019 Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom. Zaradi poenostavitve postopkov smo v okviru novega javnega poziva 74SUB-OB19 pripravili kar nekaj sprememb, ki bi vam jih kot potencialnemu izvajalcu naložb, želeli predstaviti.

Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za električna vozila

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad nujno pred sklenitvijo kakršnihkoli zavezujočih dokumentov (npr. plačilo are, pogodba o nameri)
 3. Izvedba naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih
 5. Podpis pogodbe.
 6. Oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo nepovratnih sredstev v 2 do 3 mesecih.
Javni poziv

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo. 
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe. 
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih . 
 5. Podpis pogodbe. 
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo nepovratnih sredstev v 2 do 3 mesecih.