Organizacijska struktura

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Nadzorni svet ima predsednika in tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje vlada. Nadzorni svet skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja Eko sklada, sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Eko sklada in jih predloži v soglasje vladi. S tem je zagotovljen neposreden vpliv vlade na delovanje Eko sklada.

Direktorja Eko sklada na podlagi predhodnega javnega razpisa in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje in razrešuje vlada.

Eko sklad sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote: Sektor za kreditiranje, Služba za finančno obravnavo kreditov, Sektor za nepovratna sredstva, Sektor za splošne zadeve, Služba za pravne zadeve, Služba za informacijsko tehnologijo, Glavna pisarna, Finančna služba, Sektor za trajnostno mobilnost, promocijo in informiranje.

PDF dokument

PDF dokument Organigram Eko sklada

Odpri Prenesi 70kb

mag. Erik Potočar – Ministrstvo za infrastrukturo, predsednik

mag. Nives Nered – Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica
Eva Debevec – Ministrstvo za okolje in prostor 
Ervina Jarc, članica – Ministrstvo za finance

mag. Mojca Vendramin, direktorica

mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja

Alenka Kržan, sekretarka Eko sklada – vodja službe

mag. Vesna Črnilogar, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja

Laura Turk, sekretarka Eko sklada – vodja sektorja

Ana Rosa, sekretarka Eko sklada – vodja službe

Špela Jenko, koordinatorka VII/2 – vodja pisarne

Nevenka Mateja Udovč, sekretarka Eko sklada – vodja službe

Marjan Babič, sekretar Eko sklada – vodja sektorja 

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti