Sprememba v zvezi z najavo javnega poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena

Objavljeno 10.7.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Eko sklad bo 19. julija 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena.

Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene lokalnim skupnostim za sofinanciranje novih naložb v gradnjo visoko učinkovitih skoraj ničenergijskih stavb (sNES+) splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE).

Naprave za proizvodnjo električne energije iz (OVE) bodo lahko vgrajene v/na stavbi ali na drugi lokaciji lokalne skupnosti. Nakup električne energije na trgu električne energije, proizvedene iz OVE, ne more nadomestiti investicije v lastno napravo za proizvodnjo električne energije iz OVE.

Nepovratna finančna spodbuda bo namenjena gradnji novih stavb s klasifikacijo 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, kamor spadajo:

 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
 • 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
 • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
 • 12650 Stavbe za šport.

Višina razpisanih sredstev znaša 11.000.000 EUR.

Ustreznost stavbe se bo preverjala na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES+, izračuna po metodologiji PHPP, Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) s tehničnimi prikazi v merilu vsaj 1:50 zbirnega načrta, načrtov s področja arhitekture, strojništva in elektrotehnike ter tehničnega poročila o energijski učinkovitosti stavbe z izkazom o energijskih lastnosti stavbe, iz katerega bo razvidno, da stavba s tehničnimi rešitvami za URE in OVE v fazi PZI izpolnjuje zahteve PURES.

Višina spodbude in kriteriji za sNES+ stavbe ostajajo nespremenjeni glede na predhodni javni poziv 90SUB-sNESLS21, le da mora stavba najmanj 70 % letne dovedene energije za kondicioniranje stavbe (ogrevanje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode, prezračevanje in razsvetljava) pokriti iz OVE, za pokrivanje delovanja tehničnih stavbnih sistemov pa mora uporabljati električno energijo iz lastne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE.

Občine bodo lahko poleg nepovratne finančne spodbude pridobile tudi kredit Eko sklada in dodatno spodbudo za proizvodnjo električne energije iz OVE (na Borzenu).

Vlogo bo potrebno oddati v fizični in elektronski obliki (USB medij).

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti