Celovita prenova večstanovanjske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.

Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Kredit

Kredit za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah. Kredit se poplačuje iz rezervnega sklada. Ob kreditu se dodeli subvencija (nepovratna sredstva) v višini 40-50 % priznanih stroškov naložbe.

Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.