Daljinsko ogrevanje

Vse spodbude za vašo naložbo:

68LS22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Spremenljiva obrestna mera
trimesečni EURIBOR + 1,0 %

Nespremenljiva obrestna mera
2,8 %

Višina kredita
do 85 % stroškov naložbe oz. največ 3 mio EUR

100SUB-LS22

Subvencija

Subvencija za
samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
pred izvedbo naložbe