Toplotna izolacija fasade

Vse spodbude za vašo naložbo:

82FS-PO20

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino fasade manjše ali enako 0,250

Višina spodbude
Do 20% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del

82FS-PO20

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 0%

Višina kredita
do 2 mio EUR

Rok za oddajo
Pred zaključkom izvajanja del