Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 112SUB-OBPO24 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe s 3 ali več deli

Rok za oddajo vloge
pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, po pošti, po e-pošti ali na e-naslov vloge@ekosklad.si

110SUB-OBPO23

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT