Domov > Sistemske strani >

Pravna obvestila in politika varovanja osebnih podatkov

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Upravljavec te spletne strani je:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Te spletne strani dajejo splošne informacije o Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu (v nadaljevanju Eko sklad), njegovih produktih in storitvah.

Politika zasebnosti Eko sklada

Z vstopom in ogledom kateregakoli dela spletnih strani Eko sklada se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oziroma določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Eko sklad upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani. Spletne strani so namenjene uporabi osebam na območju Republike Slovenije ter splošni del tudi ostalim obiskovalcem iz drugih držav. Eko sklad ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh, razen dokumentov, ki nosijo številko dokumenta in so podpisani.

Čeprav Eko sklad ureja in bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridružuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti Eko sklad niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi morebiti nastala uporabniku v zvezi z dostopom, uporabo in/ali nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali zaradi kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se posamezni uporabnik spletnih strani Eko sklada na vsebine spletnih strani odzove različno. Eko sklad v zvezi s tem ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti. Eko sklad opozarja uporabnike, da navedbe veljajo za nezaupne in nezaščitene. Eko sklad si pridržuje pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer mu ni treba navajati vira. Eko sklad si pridržuje pravico, da po prosti presoji uporablja ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet navedb. 

Na teh spletnih straneh so tudi vsebine tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi, vendar Eko sklad ne prevzema nobene odgovornosti za njihove vsebine.

Vse vsebine, slike in grafični prikazi na spletnih straneh Eko sklada so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je prepovedano. Sklad ima pravico do uporabe logotipov in drugih zaščitenih znakov tretjih oseb. 
Varovanje zasebnosti

Eko sklad posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in njihovih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. 

Spletno stran Eko sklada se lahko obišče brez navedbe osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če se naroča produkt ali storitev.

Osebne podatke zbira Eko sklad le takrat, ko se pošiljajo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto kot del naročila produktov ali storitev Eko sklada.

Poleg osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, Eko sklad zbira tudi informacije prek piškotkov; te lahko zajemajo spletno stran, ki je bila povezana s spletiščem, spletne strani, ki se obiskujejo s spletišča Eko sklada, uporabnikov IP-naslova in čas trajanja obiska na spletni strani. Eko sklad ne ugotavlja identitete uporabnika. 

Podatke, ki jih Eko skladu posredujejo uporabniki ali se zbirajo prek piškotkov, se obdeluje za sledeče namene: za statistične namene, za ugotavljanje težav s strežnikom, urejanje spletnih strani, pripravo produktov in storitev, ki so jih naročili uporabniki, ter v druge namene.

Eko sklad uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke uporabnikov varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletu, se uporablja tudi standardni požarni zid in zaščita gesla. Pri ravnanju z osebnimi podatki izvaja Eko sklad ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. V vseh primerih ni mogoče zavarovati podatkov pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, vendar si Eko sklad prizadeva preprečiti tovrstne dogodke.

V primeru težav, vprašanj, vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov naj se uporabnik obrne na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Eko skladu, j. s. dpo@ekosklad.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje tega pravnega obvestila. Eko sklad si pridržuje pravico do teh sprememb.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti