Občanom nudimo nepovratna sredstva in ugodne kredite za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodne kredite za različne ukrepe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode in ravnanja z odpadki. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje za nepovratna sredstva, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada.

Obvestilo vlagateljem o stanju obdelave vlog in izplačilih