Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 74SUB

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.
 3. Oddaja vloge na Eko sklad.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 6 mesecih.
 5. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

 1. Nakup in registracija novega električnega vozila oz. predelava v električno vozilo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 4. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv

Postopek pridobivanja subvencije skoraj nič-energijske stavbe

 1. Zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
Javni poziv

Postopek pridobivanja spodbude po javnem pozivu ZERO 500

 1. Seznanitev s pogoji javnega poziva v svetovalni pisarni mreže ENSVET (priporočljivo).
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Ogled nepremičnine s strani svetovalca ENSVET.
 4. Prejem odločbe o pravici do spodbude.
 5. Pridobitev 2 predračunov za projekt.
 6. Podpis tripartitne pogodbe.
 7. Izvedba del in oddaja zaključne dokumentacije.
 8. Nakazilo spodbude izvajalcu.
Javni poziv