Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 99SUB

1.      Pridobitev predračuna za vašo naložbo.

2.      Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.

3.      Oddaja vloge na Eko sklad.

4.      Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 7 mesecih.

5.      Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.

JAVNI POZIV 99SUB

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

 1. Nakup in registracija električnega vozila.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 2-3 mesecih.
 4. Nakazilo subvencije najpozneje v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv za el. vozila

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
VSI ODPRTI JAVNI POZIVI