Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 99SUB

1.      Pridobitev predračuna za vašo naložbo.

2.      Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.

3.      Oddaja vloge na Eko sklad.

4.      Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 7 mesecih.

5.      Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.

JAVNI POZIV 99SUB

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

 1. Nakup in registracija električnega vozila.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 2-3 mesecih.
 4. Nakazilo subvencije najpozneje v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv za el. vozila

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
VSI ODPRTI JAVNI POZIVI

Postopek pridobivanja kredita

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem kreditne odločbe in obrazcev za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe na banki Intesa Sanpaolo najpozneje v 3 mesecih.
 5. (Možnost nakazila 40 % zneska kredita).
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije na banko.
 7. Nakazilo preostalega (60 %) oziroma celotnega zneska kredita.


Javni poziv