Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 74SUB

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.
 3. Oddaja vloge na Eko sklad.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 6 mesecih.
 5. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

 1. Nakup in registracija novega električnega vozila oz. predelava v električno vozilo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 4. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv

Postopek pridobivanja kredita

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem kreditne odločbe in obrazcev za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe na banki Intesa Sanpaolo najkasneje v 60 dneh.
 5. (Možnost nakazila 40 % zneska kredita).
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije na banko.
 7. Nakazilo preostalega (60 %) oziroma celotnega zneska kredita.


Javni poziv

Postopek pridobivanja subvencije skoraj nič-energijske stavbe

 1. Zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
Javni poziv

Postopek pridobivanja spodbude po javnem pozivu ZERO 500

 1. Seznanitev s pogoji javnega poziva v svetovalni pisarni mreže ENSVET (priporočljivo).
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Ogled nepremičnine s strani svetovalca ENSVET.
 4. Prejem odločbe o pravici do spodbude.
 5. Pridobitev 2 predračunov za projekt.
 6. Podpis tripartitne pogodbe.
 7. Izvedba del in oddaja zaključne dokumentacije.
 8. Nakazilo spodbude izvajalcu.
Javni poziv