Vabilo k sodelovanju z mrežo ENSVET

Objavljeno 15.11.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

VABILO PROIZVALACEM NOVIH PROIZVODOV IN TEHNOLOGIJ GRADENJ TER OKOLJSKIH NOVOSTI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE in OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Kot proizvajalca materialov oziroma novih tehnologij za večjo rabo obnovljivih virov in učinkovite rabe energije vas vabimo, da novosti vaših izdelkov in tehnologije nekomercialno predstavljate mreži »Energetsko svetovanje za občane, pravne osebe in javnemu sektorju ENSVET«.

Naj vam na kratko predstavimo mrežo ENSVET:

Eko sklad j.s. skladno z 56. členom Zakona o učinkoviti rabi energije organizira in vodi energetsko svetovanje.

V 59 pisarnah mreže ENSVET razpršenih po celi Sloveniji deluje 49 usposobljenih neodvisnih energetskih svetovalcev, katerih glavna naloga je, da z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v stanovanjskih stavbah ter souporabo obnovljivih virov energije in s tem pomagajo dvigovati energetsko osveščenost občanov. S tem pomagajo občanom zmanjševati rabo energije in z njo povezane stroške, dvigovati bivalno ugodje in kakovost bivanja, vplivati na manjše obremenjevanje okolja, povečevati zanimanje za uporabo obnovljivih virov energije in povečevati splošno informiranost prebivalstva o energetskih problemih. Program mreže ENSVET temelji na izvajanju osnovne dejavnosti, individualnega energetskega svetovanja občanom, pravnim osebam ter javnemu sektorju ter izvajanju informacijskih t.j. izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Glede na identificirane aktualne lokalne teme se organizirajo in izvajajo tematska predavanja za občane in ostale vzgojno-izobraževalne ustanove.

Brezplačna svetovanja, medijske objave in predavanja s pomočjo mreže ENSVET obravnavajo teme kot so:

 • izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
 • zamenjava ogrevalnih naprav,
 • prezračevalni sistemi,
 • učinkovita raba vodnih virov,
 • gradnja skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • toplotna zaščita zgradb,
 • izbira energijsko učinkovitih lesenih oken, zasteklitve,
 • sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
 • uporaba energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in
 • vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije

Vabimo vas, da svoje proizvode/nove tehnologije (predvsem s tehničnega vidika) predstavite energetskim svetovalcem mreže ENSVET.

 Kontaktna oseba: ga. Tjaša Bandelj, 01 241 48 40, ensvet@ekosklad.si

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti