Izolacija fasade v večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,230

Višina subvencije
Do 20 % stroškov oz. 16 EUR na m2

Rok za oddajo
Pred pričetkom del