Izvedba ukrepov povezanih s trajnostno mobilnostjo (parkirišča, kolesarnice, polnilne postaje, ....)

Vse spodbude za vašo naložbo:

66PO21

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let