Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja

Višina subvencije
do 20 % stroškov oz. do 40 EUR na ogrevalno telo

Rok za oddajo
Pred pričetkom del