Postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način

Vse spodbude za vašo naložbo:

71PO23

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let

66PO21

Kredit

POZIV JE ZAPRT