Prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe in tehnološke procese

Rok za oddajo vloge
Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
prek portala SPOT, osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

92FS-PO21

Kredit

POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
PZI

Višina subvencije
30 % stroškov

Rok za oddajo
Pred pričetkom del