Prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija

Vse spodbude za vašo naložbo:

92FS-PO21

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
3 mesečni EURIBOR + 1,3 %

Višina kredita
od 25.000 EUR do 2 mio EUR

Odplačilna doba
krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi, v nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem

Zavarovanje kredita
s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov: hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini, zastavo tržno zanimivih premičnin, drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo

Rok za oddajo vloge
pred zaključkom naložbe

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
PZI

Višina subvencije
30 % stroškov

Rok za oddajo
Pred pričetkom del