Toplotna izolacija strehe ali stropa

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe in tehnološke procese

Rok za oddajo vloge
Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
prek portala SPOT, osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

110SUB-OBPO23

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe s 3 ali več deli

Rok za oddajo vloge
Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

71PO23

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let

92FS-PO21

Kredit

POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,140

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 16 EUR na m2 toplotne izolacije

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del