Toplotna izolacija tal: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Rok za oddajo vloge Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ul RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Prek portala SPOT, osebno v času uradnih ur, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,   

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M- uvedba sistema upravljanja z energijo.

N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. 

PDF dokument

PDF dokument Besedilo_Javnega_poziva_106FS-PO23.pdf

Odpri Prenesi 283kb
PDF dokument

PDF dokument Tehnični_pogoji_106FS-PO23.pdf

Odpri Prenesi 379kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga_interaktivna_106FS-PO23.pdf

Odpri Prenesi 462kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_14.9.2023.pdf

Odpri Prenesi 211kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-25.-9-.2023.pdf

Odpri Prenesi 190kb